+381 (11) 346 77 44 ordinacija@drdjordjevicginekologija.rs Radnim danima od 09:00 do 20:00 // Subotom od 09:00 do 15:00

Šta je pilula za dan posle i kako se koristi?

Šta je pilula za dan posle i kako se koristi?

Pilula za dan posle ili hitna oralna kontracepcija je hormonska pilula koja se koristi posle nezaštićenog sekusualnog odnosa ili ako korišteno kontraceptivno sredstvo nije pravilno upotrebljeno (pucanje kondoma, pomeranje dijagragme ili cervikalne kape). Pilula za dan posle može da se koristi u prvih 72h (odnosno 3 dana) nakon nezaštićenog seksualnog odnosa. Njena pouzdanost je oko 75- 85% i umnogome zavisi od vremena kada se upotrebi. Najbolje dejstvo postiže se ako se pilula uzme u što kraćem roku odnosno u prvih 12-24h od nezaštićenog seksualnog odnosa i u tom slučaju smatra se da sprečava trudnoću kod 9 od 10 žena.

Ova vrsta pilule sprečava trudnoću pre nego što do nje i dođe i to na jedan od tri načina:

  • sprečava da jajnik oslobodi jajnu ćeliju
  • sprečava kontakt spermatozoida sa jajnom ćelijom
  • kao i da se oplođena jajna ćelija pričvrsti za zid materice.

Tableta nije efikasna ako ste već u drugom stanju.
Menstruacioni ciklus nakon uzimanja tablet može nastupiti par dana pre ili posle očekivanog perioda. Ukoliko očekivana menstruacija kasni duže od par dana ili izostane, obavezno se javiti ginekologu da se isključi eventualna trudnoća.

Na našem tržištu je dostupna ova vrsta pilule pod komercijalnim nazivom Escapelle i može se koristiti u bilo kojoj fazi menstrualnog ciklusa osim ako vam menstruacija već kasni.

Hitna kontracepcija može da se koristi više od jednog puta u dužem vremenskom period, ali ne bi trebala da se služi kao redovno kontraceptivno sredstvo. Čim postoji potreba za češćim korišćenjem ove vrste pilule znači da je potrebno uključiti neko od savremenih metoda kontracepcije koje je bolje, sigurnije I bezbednije.