+381 (11) 346 77 44 ordinacija@drdjordjevicginekologija.rs Radnim danima od 09:00 do 20:00 // Subotom od 09:00 do 15:00

Policistični jajnici

Policistični jajnici

Sindrom policističnih jajnika je najčešći endokrinološki poremećaj kod žena koji dovodi do  neplodnosti  odnosno anovulacije. Ovaj sindroma kao i smanjena  funkcija žutog tela predstavljaju dva osnovna  endokrinološka poremećaja kod žena koja dovode do poremećaja u menstrualnom ciklusu a posledično i do neplodnosti (ili subfertilnosti).

Sindrom policističnih jajnika, odnosno hiperandrogene anovulacije  se karakteriše niskim vrednostima Folikulostimulirajućeg hormona ( FSH ), povišenim vrednostima Luteinizirajućeg hormona (LH) i povišenom insulinskom rezistencijom. Rezultat je povišena aktivnost androgena(muških polnih hormona).

Kad se bolest javlja i koji su simtomi policističnog sindroma

Bolest se može javiti već u pubertetu  i karakteriše se :

 • Poremećajem menstruacionog ciklusa odnosno
  • oligomenorejom (proređeni ciklusi koji se javljaju na više od 6 nedelja) ili
  • amenorejom (izostanak ciklusa u dužem vremenskom periodu)
 • Prisutnim policističnim jajnicima na ultrazvuku
 • Povišenim vrednostima androgena, LH i poremećenim odnosom LH/FSH
 • Anovulacijom i sterilitetom
 • Aknama , hirzutizmom (pojačana maljavost), masnom kožom
 • Određen broj pacijentkinja ima problem sa gojaznošću

Jedna od karakteristika Sindroma policističnih janika je i insulinska rezistencija ili neosetljivost na insulin,  zbog čega dolazi do hiperinsulinemije a ove pacijentkinje su u riziku od oboljevanja od šećerne bolesti.

Klinička slika kod pacijentkinja može biti veoma šarenolika. Neke pacijentkinje imaju blaži oblik bolesti i  osim nalaza na ultrazvuku nemaju drugih simptoma, dok kod drugih paciientkinja  može biti izražena, gojaznost,  hirzutizam, poremećaj menstruacionog ciklusa.

Ultrazvučni nalaz kod Sy policističnih jajanika

Na ultrazvučnom pregledu imamo veoma karkterističnu sliku. Jajnici su uvećani i do dva puta, zadebljale kapsule  ispod koje su poput ogrlice raspoređeni brojni folikuli.

Lečenje sindroma policictičnih jajnika

Kao što je šarenolika klinička slika  kod pacijentkinja  tako su raznovrsni i pristupi lečenju policističnog sindroma. Postoji pet glavnih mera za lečenje pacijentkinja sa policističnim jajnicima u zavisnosti od kliničke slike:

 • Smanjenje telesne težine.  Smatra se da pad telesne težine kod gojaznih pacijentkinja od 5%  može ponovo dovesti do ovulacijskog ciklusa  i bitno pomoći lečenju neplodonosti.
 • Fizička aktivnost
 • Prestanak pušenja
 • Farmakološki pristup
  Kod lečenja lekovima postoji čitav niz preparat koji mogu da se primene u zavisnosti od simptoma koje lečimo. Lečenje  neplodonosti  podrazumeva primenu lekova za stimulaciju ovulacije kao i primenu lekova koji pojačavaju osetljivost na insulin kod pacijentkinja sa insulinskom rezistencijom ( Metformin  , Glucofage ) . Kod pacijentkinja kod kojih je glavni probleme neredovan menstruacioni ciklus koriste se hormonski preparati   na bazi Progestagena kao i oralne kontaceptivne pilule.
 • Hiruško lečenje (resekcija jajnika i elektrokauterizacija jajnika ili drilling)
  je danas dosta potisnuto usled primene stimulatora ovulacije.